ލުބުނާނުގައި ބޮމެއް ގޮއްވައިލާ ފަލަސްޠީނުގެ ފަސް މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އީވީ ބަސްތައް ޗާޖުކުރާނެ ސްޓޭޝަން މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފި

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުވެވަޑައިގެން ޖަވާބުދެއްވުމަށް އޭޖީ ނިންމަވައިފި

ފިއްލަދޫ އާއި ކެނދިކުޅުދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އާރްޑީސީއަށް

2 ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 3 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުން އެމްޓީސީސީއަށް

ކަރެކްޝަންގެ ހެޑް އޮފީސް މާފަންނު ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބަލަހައްޓަންވީ ޤައުމީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން: ޝައުނާ

"މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް 2023" އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި

އައްޑޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ މީހަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 7256 7257