ވަފީޤާ ޙާމިދު

3924 ލިޔުން

ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވަގުތުލިބޭ ގޮތަށް އިންތިޚާބު ރޯދައަށް ފަހު ބާއްވަން އަނެއްކާވެސް އެދިއްޖެ

ކުރީ ސަރުކާރު ނިމެން އެއް ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ބްރިޖު ނިންމާ ތާރީޚު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި: މުއްޠަލިބު

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެން އައު ޕާޓީއެއް ހައްދަވަނީ

ގަޑިބުރު ބަދަލުތަކަކާއެކު: 5 ވަގުތު ބަންގީގެ އަޑުއިވޭނެ، މިރޭ އިފްތިތާޙްކުރަނީ

ވާދަވެރި މާލޭ ސިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

މަޖިލީހުން ހުސްވި 5 ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނެއް ނޯންނާނެ

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީސް އުވިއްޖެ، ލިޔެކިޔުންތައް ޙަވާލުކުރަން އަންގައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ޕްރިންސިޕަލަކަށް

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފެބްރުއަރީމަހު ބާއްވަނީ

ހުވާކުރާ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު އެއްވެސް ވަގުތަކަށް ބަންދު ނުވާނެގޮތަށް އިންތިޒާމްކުރުމަށް އަންގައިފި

ޒަކާތާބެހޭ ބިލު ހިމެނޭހެން 3 ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ޓެކްނިކަލް ކޯސްތަކުގައި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ޝެންގެން ޤައުމުތަކަށް އީ-ވިސާގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެއްޖެ

ޣައްޒާ އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން ލައިސަންސްގެ ތިއަރީ އިމްތިހާނު ޕޮލިޓެކްނިކްއިންވެސް ހެދޭނެ

އެފްކޮންސްއަށް ކޮށްފައިވާ 69 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ މައާފްނުކުރަން ނިންމައިފި

މާކަނޑުގެ ދިރުންތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޭއެފްސީއަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

އެންމަޑި އާލާކުރަން ބ.އަތޮޅުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 196 197