އަލަށް ރެކްރޫޓްކުރި 200 މުދައްރިސުންނާއެކު ލުޔެއް ލިބޭނެ: ވަޒީރު

"ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު އިސްކަމެއް ދެން"

ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ޙަޟާރަތު މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކުރުމަށް ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ހިމެނުން މުހިންމު

ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީތައް ހުންނާނެ: ވަޒީރު

ރަސްމީ ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރަން ދުބާޢީ ކުންފުންޏަކަށް

އައިވީއެފްއާއި އައިޔޫއައިގެ ޚިދުމަތާއެކު ހުޅުމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 589 590