އާސަރަހައްދަށް 5 ބުރީގެ އިމާރާތް ދިޔައީ ހިނގާފައި

ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ޗެއަރމަން ލީކުން ހީ މަރުވެއްޖެ

އެޕަލްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

އެއްގަމުގައި ބަހައްޓާ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކަށްވުރެ ކަނޑުއަޑީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކުން ފައިދާ ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "ސްޕޭސް ވީކް" ފާހަގަ ކުރަނީ

އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭސް ސިޓީތައް ބަލާލެވޭގޮތަށް އާސަންދައިގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗްކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ކޯލް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޔޫއެންޑީޕީން ހަދިޔާކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ނިޒާމުތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

ވަރި ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6