މޫސާ މަތްލޫބް

388 ލިޔުން

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ލޯނު ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން ލުއިދީފި

އައްޑޫ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާއަށް އައިސީޔޫގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން

އައްޑޫން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ 96 ބިން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫސިޓިގައި 1 ދުވަހެއްގެ ތެރޭ މައިބަަދައިގެ ކާމިޔާބު 5 އޮޕަރޭންރޭޝަން

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާ ގުޅުން ހުރި ކޯވިޑް އިތުރު ކޭސް އެއް

މޯލްޑިވިއަން އާއި ގުޅިގެން ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫގައި އަލުން ފެށުމަަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގައި ކާޅު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ މަސައްކަތަށް އައި 53 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރުއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެސިޓީއަށް ގެންގޮސްފި

ކޯވިޑް-19: އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރވައިލެންސް ސާމްޕަލް ތަކެއް ނަގަނީ

އައްޑޫސިޓީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަތްދޮޅީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫއިން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވެލުއޭޝަނެއް ހަދަނީ

ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތަށް އައްޑޫއިން ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫ ސިޓީން ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ގޭގަ ތިބެގެން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް އައްޑޫގައި

ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނެގި ފަރާތްތަށް 4000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

މަރަދޫގައި 2 މަޝްރޫޢެއް ހިންގަން ބިން ހަވާލުކޮށްފި

މަރަދޫ-ފޭދޫ ނަރުދާ މަސައްކަތް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހަށް ނިންމާލެވޭނެ : އެމްޓީސީސީ

އައްޑޫގެ ބިންތަކުގެ ކުލި އަވަށު އޮފީސްތަކުން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19 20