ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ވެކްސިންގެ 7 ލައްކަ ޑޯޒު ގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އެސްޓްރާޒެނެކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

"މުޅި އާބާދީއަށް ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިންދޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ"

ކޯވިޑް19 : ޢަދަދުތައް ދަށެއް ނުވޭ، އިތުރު 51މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާއިން ވެކްސިންދޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ، ގެންނަނީ އޮކްސްފޯޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ވެކްސިން

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޞިއްޙީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ށ.ކޮމަންޑޫއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: މާދަމާ އައްޑޫ ސިޓީން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވޭ، މިއަދުވެސް 69 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ބ.އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ 3 ރަށަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 368 369